Skip links

Obezite vücut sağlığını olumsuz ölçüde etkileyecek şekilde, adipoz dokuda anormal veya aşırı yağ birikmesidir. 1990 yılında obezite dünyada hastalık olarak kabul edilmiştir.

Vücut ağırlığının düzenlenmesinde pek çok faktör vardır.

Obezitenin nedenleri

 • Genetik
 • İnsülin direnci
 • Reaktif Hipoglisemi
 • Hipotiroit ve / veya haşimato tiroidi
 • Polikistik Over Sendromu
 • Yetersiz fiziksel aktivite
 • Uyku bozukluğu
 • Bağırsak mikroflorası
 • İnflamasyon
 • Apırlık artışına sebep olan ilaç kullanımı

Özellikle genlerin obeziteye yatkınlığın belirlenmesinde 50%- 70% oranında rolü vardır. Obezite geni olan FTO genine sahip olan bireylerde, vücut kütlesi üzerindeki etkisi bireyleri diyabete yatkınlaştırır. Beslenme ya da yaşam tarzı değişiklikleri, obeziteyi tetikleyen genleri aktive ya da deaktive edebilir. Bu sebeple kalıcı ve etkili kilo kaybı için beslenme tedavisinin bu yönde yapılması şarttır.

Özellikle çocukluk çağı obezitesi her geçen yıl önemli ölçüde artmakta ve tedavi edilmemesi durumunda, çocuklar erişkin dönemde obeziteye ek olarak pek çok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.

Obezitenin kendisi, obeziteyi arttıran hastalıklara sebep olmaktadır. Kilo artışı  aktif olmayan bir yaşam tarzına neden olmakta, aktif olmayan yaşam tarzı pek çok hastalığa sebep olmakta ve bu durum obeziteyi arttırmaktadır.

Obezite ile ilişkili problemler nelerdir?

 • Tip 2 diyabet
 • Kanser
 • Kardiyovaskuler hastalıklar
 • Gastrointestinal Hastalıklar
 • İnme / felç
 • Üriner hastalıklar
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Metabolik sendrom

Obezite Nasıl Hesaplanır?

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.

Son yıllarda vücuttaki toplam yağ miktarından çok, yağın vücutta bulunduğu bölge ve dağılımı daha önemlidir. Yağın bulunduğu bölge, hastalıklarla ilişkilidir.

 • Bölgesel yağ dağılımı genetik olarak erkek ve kadınlarda farklılık göstermektedir.
 • Android tip (erkek tipi) obezitede yağ vücudun üst bölümünde (elma tip) bel, üst karın ve göğüs karında ve cilt altında toplanmaktadır.
 • Jinoid tip (kadın tipi) obezitede ise yağ, vücudun alt bölümünde (armut tip) kalça, uyluk, bacaklar ve cilt altında toplanmaktadır
Sitemizde deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır.